Advanced Special Topics Classes

Bio Art - Bowdoin Visual Arts Public Art - Bowdoin Visual Arts
Bio Art                                                                Public Art

Narrative Structures - Bowdoin Visual ArtsArt And Time - Bowdoin Visual Arts
Narrative Structures                                                Art And Time