Location: Bowdoin / Italian / Activity / 2011 / Students from Italian 314 perform Dario Fo's 1958 play, "Non tutti i ladri vengono per nuocere"

Italian

Students from Italian 314 perform Dario Fo's 1958 play, "Non tutti i ladri vengono per nuocere"

Story posted January 10, 2012

Dario Fo, "Non tutti i ladri vengono per nuocere" (1958)
Bowdoin College, May 12-13, 2006
Italian Theater (Ital. 314)

Save