Bowdoin Chamber Choir

  • 5/3/2014 | 3:00 PM – 4:00 PM
  • Location: Bowdoin Chapel, Chapel
  • Event Type: Concert

Bowdoin Chamber ChoirEmily Isaacson, director